Contributie

LeeftijdGroepper jaarper kwartaal
SeniorenRecreanten€ 151,00€ 37,75
SeniorenRecreanten competitie€ 159,40€ 39,85
SeniorenCompetitie€ 239,00€ 59,75
JeugdRecreaten€ 99,00€ 24,75
Jeugd Competitie€ 151,00€ 37,75
JeugdSpelend in senioren competitie€ 165,00€ 41,25

Incasso

De contributiebedragen gelden vanaf 1 juli 2018. Deze contributiebedragen zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering BC MOT’79 van 3 juli 2018.

U bent verplicht de contributie per kwartaal vooruit te betalen vanaf het moment dat u als lid wordt toegelaten. Het lidmaatschap duurt tenminste 1 jaar vanaf het moment van inschrijving. 

Bij opzegging wordt de al geïncasseerde contributie van dat kwartaal niet terugbetaald.

De contributie is een jaarcontributie, die per kwartaal wordt geïnd. Betalen van de contributie kan alleen via automatische incasso.

De contributie bestaat voor recreantenspelers uit de verenigingscontributie en het bondsgeld.

Competitiespelers betalen de verenigingscontributie, het bondsgeld, de teambijdrage en de competitiebijdrage.

Jeugdspelers

Een jeugdspeler is een lid dat op 1 september van een jaar jonger is dan 18 jaar.

Bondsgeld

Ieder lid van BC MOT’79 wordt aangemeld bij Badminton Nederland, de nationale badmintonbond.

Ook voor leden die in de loop van een jaar lid worden van BC MOT’79, worden ingeschreven bij Badminton Nederland en zijn verplicht hun deel van de bondscontributie te betalen. 

Teambijdrage

Voor ieder team dat deelneemt aan een competitie van Badminton Nederland is inschrijfgeld verschuldigd. De teambijdrage van competitieteams wordt toegerekend aan de competitiespelers.

Uitgangspunt is dat met nylon shuttles wordt gespeeld. Als een team uitkomt in een klasse waarin met veren shuttles wordt gespeeld, dan worden de kosten van de veren shuttles hoofdelijk omgeslagen over de teamleden.

 Competitiebijdrage

Iedere speler in de reguliere jeugd- en seniorencompetitie betaald een bijdrage als hij of zij:

  • aan het het begin van het seizoen is ingedeeld als vaste speler van een team, ongeacht of er daarna wel of niet één of meerdere competitiewedstrijden worden gespeeld door de speler;
  • tijdens de speelavonden gebruik maakt van de trainingen zoals die worden aangeboden aan de competitiespelers.

Nieuwe leden betalen in het kwartaal van aanmelding:

  • Inschrijfgeld –   eenmalig € 7,50
  • Bondsgeld –   jaarbijdrage € 10,40
  • Verenigingscontributie –   afhankelijk van de datum van inschrijving wordt 1, 2 of 3 maanden contributie betaald, naar rato van het kwartaalbedrag

Incasso

De contributie wordt per kwartaal geïnd. De jaarcontributie wordt in 4 termijnen geïncasseerd. Uiterlijk voor 15 juli, 15 oktober, 15 januari en 15 april van een jaar.

Betalen van de contributie kan alleen via automatische incasso.

Bij een incasso door BC MOT’79 worden ten minste de volgende transactiegegevens vermeld:

  • rekeningnummer:  NL29INGB0007368394
  • Incassant ID: NL64ZZZ400748840000
  • Machtigingskenmerk:  ‘factuurnummer’.  Dit is een uniek nummer per incasso, per lid.
  • Verwerkingsdatum: de datum waarop de contributie wordt afgeschreven.

 Er worden geen contributiefacturen gestuurd. 

Op de incasso zijn de regels van standaard Europees incasso van toepassing.