Vakantie sluiting

Nu de vakantie tijd weer is aangebroken en de meesten met vakantie gaan, hebben wij besloten om alle trainingen voor de komende periode te stoppen.

Er zullen geen traingingen zijn van 15 juli tot 25 augustus.

Vanaf 26 augustus hopen wij jullie allemaal weer te ontvangen op de vertrouwde locatie (Sporthal Windmolenbroek)