Vakantie sluiting

Nu de vakantie tijd weer is aangebroken en de meesten met vakantie gaan, hebben wij besloten om alle trainingen voor de komende periode te stoppen.

Er zullen geen traingingen zijn van 17 juli tot 30 augustus.

Vanaf 3 september hopen wij jullie allemaal weer te ontvangen op de vertrouwde locatie (Sporthal Windmolenbroek)