Contributie & Informatie

Contributie en Incasso

 

Contributie

 

leeftijd

groep

 

per jaar

per kwartaal

 

 

 

 

 

senioren

recreanten

 

€ 151,00

€ 37,75

senioren

recreanten competitie

 

€ 159,40

€ 39,85

senioren

competitie

 

€ 239,00

€ 59,75

 

 

 

 

 

jeugd

recreanten

 

€ 99,00

€ 24,75

jeugd

competitie

 

€ 151,00

€ 37,75

jeugd

spelend in senioren competitie

 

€ 165,00

€ 41,25

 

 

 

 

 

  jeugd en senioren   :   bondsgeld bij aanvang van lidmaatschap en vervolgens

                                   ieder jaar in januari € 10,40 per jaar

  jeugd en senioren   :   inschrijfgeld bij aanvang lidmaatschap € 7,50 (eenmalig)

 

 

De contributiebedragen gelden vanaf 1 juli 2017. Deze contributiebedragen zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering BC MOT’79 van 3 juli 2017.

 

U bent verplicht de contributie per kwartaal vooruit te betalen vanaf het moment dat u als lid wordt toegelaten. Het lidmaatschap duurt tenminste 1 jaar vanaf het moment van inschrijving. 

Bij opzegging wordt de al geïncasseerde contributie van dat kwartaal niet terugbetaald.

 

De contributie is een jaarcontributie, die per kwartaal wordt geïnd. Betalen van de contributie kan alleen via automatische incasso.

 

De contributie bestaat voor recreantenspelers uit de verenigingscontributie en het bondsgeld.

Competitiespelers betalen de verenigingscontributie, het bondsgeld, de teambijdrage en de competitiebijdrage.

 

Verenigingscontributie

Het contributiebedrag is voor een seniorlid € 151,00 per jaar en voor een jeugdspeler € 99,00 per jaar. Een jeugdspeler is een lid dat op 1 september van een jaar jonger is dan 18 jaar.

 

Bondsgeld

Ieder lid van BC MOT’79 wordt aangemeld bij Badminton Nederland, de nationale badmintonbond.

Het bondsgeld dat verschuldigd is bedraagt € 10,40 per jaar. Ook voor leden die in de loop van een jaar lid worden van BC MOT’79 en van Badminton Nederland.

 

Teambijdrage

Voor ieder team dat deelneemt aan een competitie van Badminton Nederland is inschrijfgeld verschuldigd. De teambijdrage van competitieteams wordt toegerekend aan de competitiespelers.

Spelers in een seniorenteam betalen per jaar € 58,00. In een jeugdteam € 44,00 en in een recreantenteam € 8,40.

Spelers die deelnemen aan de 'Lentecompetitie' betalen eenmalig € 5,50 per speler per seizoen. Uitgangspunt is dat met nylon shuttles wordt gespeeld. Als een team uitkomt in een klasse waarin met veren shuttles wordt gespeeld, dan worden de kosten van de veren shuttles hoofdelijk omgeslagen over de teamleden.

 

Competitiebijdrage

Iedere speler in de reguliere jeugd- en seniorencompetitie betaald een bijdrage als hij of zij:

·       aan het het begin van het seizoen is ingedeeld als vaste speler van een team, ongeacht of er daarna wel of niet één of meerdere competitiewedstrijden worden gespeeld door de speler;

·       tijdens de speelavonden gebruik maakt van de trainingen zoals die worden aangeboden aan de competitiespelers.

 Senioren betalen € 30,00 en Jeugdspelers betalen € 8,00 per jaar aan competitiebijdrage.

 

Nieuwe leden betalen in het kwartaal van aanmelding:

·       Inschrijfgeld                  –   eenmalig € 7,50

·       Bondsgeld                     –   jaarbijdrage € 10,40

·       Verenigingscontributie       –   afhankelijk van de datum van inschrijving wordt 1, 2 of 3 maanden

                                               contributie betaald, naar rato van het kwartaalbedrag

 

Incasso

 

Vanaf 1 juli 2014 wordt de contributie per kwartaal geïnd. De jaarcontributie wordt in 4 termijnen geïncasseerd. Uiterlijk voor 15 juli, 15 oktober, 15 januari en 15 april van een jaar.

Betalen van de contributie kan alleen via automatische incasso.

 

Bij een incasso door BC MOT’79 worden ten minste de volgende transactiegegevens vermeld:

·       Girorekeningnummer is     NL29INGB0007368394

·       Incassant ID              is      NL64ZZZ400748840000

·       Machtigingskenmerk  is     ‘factuurnummer’. Dit is een uniek nummer per incasso, per lid.

Het machtigingskenmerk begint met de cijfers ‘2011’ en daarna een

4-cijferig uniek volgnummer.

·       Verwerkingsdatum  is        de datum waarop de contributie wordt afgeschreven.

 

Er worden geen contributiefacturen gestuurd. 

 

Op de incasso zijn de regels van standaard Europees incasso van toepassing. 

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen